SKOŚ UW działa przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Znajdź nas na FB

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszego oficjalnego profilu na Facebook.

www.facebook.com/skos.uw

2012/2013

22.05.2013 – „Mrówki”

Prelegent: Maciej Winiarski

W mojej prezentacji, chciałbym opowiedzieć o kilku wybranych gatunkach mrówek polskich (np. Formica rufa, Lasius niger, Formica fusca, Polyergus rufescens). Opowiem o ich behawiorze, miescach występowania oraz jak je rozpoznawać. Ponadto chciałbym również opowiedzieć jak ważnym elementem ekosystemu są mrówki. Również chciałbym pokazać i przybliżyć słuchaczom metody ochrony mrówek oraz odpowiedzieć na pytanie czy mrówki (a jeśli tak to jakie?) wymagają ochrony.

15.05.2013 – „Ssaki Bałtyku – występowanie, ochrona, szanse restytucji”

Prelegent: Adam Tarkowski

Ssaki Bałtyku znane są większości ludzi z telewizji i różnego rodzaju zdjęć, lecz bardzo mało osób widziało je na wolności. Ludzie uważając foki i morświny jeszcze w czasach przedwojennych za pospolite szkodniki dla rybołówstwa zabijali rocznie tysiące osobników. Doprowadziło to w dzisiejszych czasach do prawie całkowitego zniknięcia ich z wód Morza Bałtyckiego. Odgrywające jeszcze przed II Wojną Światową ogromne znaczenie jako drapieżniki pierwszego rzędu ssaki bałtyckie w szybkim tempie straciły na znaczeniu. Między innymi z tych powodów zaczęto prowadzić w drugiej połowie XX wieku badania na ich temat. Zainteresowanym postaram się przybliżyć poniekąd problematykę tych pięknych stworzeń podczas swojej prezentacji.  Jeśli nie chcemy, aby całkowicie wyginęły w przeciągu następnych kilkudziesięciu lat trzeba podejmować w kierunku ich ochrony i badań coraz to intensywniejsze działania, aby zapobiec ich całkowitej ekstynkcji.

24.04.2013 – „O domowym recyklingu – wykład i warsztaty z upcyklingu”

Prelegentka: Katarzyna Barc

Czym jest upcykling? W jaki sposób zaprosić recykling pod swój dach? Dlaczego nie produkujemy śmieci tylko generujemy odpady? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź podczas krótkiego wykładu „O domowym recyklingu”.

17.04.2013 – „Piaskowiec trawiasty w KPN”

Prelegent: Karol Torzewski

Piaskowiec trawiasty (Arenaria graminifolia Schrad.) swoim zasięgiem obejmuje głównie cześć Europy wschodniej. Na terenie Polski należy do florystycznego elementu pontyjsko-sarmacko-panońskiego, i jak do tych czas stwierdzony został na 28 stanowiskach. Monitoring prowadzony od 2005 roku, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, wykazał znaczne fluktuacje w dwóch populacjach. Celem prezentacji będzie przedstawienie i analiza zebranych danych oraz propozycja zabiegów ochronnych.

27.03.2013 – „Fauna z subtelną domieszką flory RPA – od Pustyni Kalahari, przez Drakensberge po Park Narodowy Krugera”

Prelegent: Jan Kucharzyk

Pokaz slajdów z Republiki Południowej Afryki. Przeniesiemy się na piaski Pustyni Kalahari i kamienne bezdroża Prowincji Przylądkowej Północnej – ojczyzny wielu gatunków sukulentów. Wybierzemy się na skaliste i piaszczyste plaże Przylądka Dobrej Nadziei pod Kapsztadem, odwiedzimy również Przylądek Igielny – miejsce, w którym łączy się Ocean Atlantycki z Oceanem Indyjskim. Kolejnym punktem będą Drakensberge (Góry Smocze) i Suazi, maleńkie państwa o autorytarnych rządach, ale bardzo ciekawej przyrodzie. Na końcu odwiedzimy miejsce, w którym żyje najwięcej na świecie nosorożców. Posłuchamy o założeniach ochrony przyrody w RPA, a także o praktycznej realizacji tych założeń.

20.03.2013 – „Czy można w praktyce wykorzystać nietoperze?”

Prelegent: Marek Strojnowski

Nietoperze – do niedawna zwierzęta kryjące wiele tajemnic. Dzisiaj, gdy postępy nauki zwiększyły wiedzę o nich, wiemy jak ważną i cenną rolę pełnią w ekosystemach. Czy człowiek w jakiś sposób „wykorzystuje” nietoperze do własnych celów? Czy angielski pub może mieć coś wspólnego z obiektami sakralnymi? Co mają wspólnego z nietoperzami: guano, tequila oraz malaria? Popkultura a chiroptera. Na te i inne zagadnienia odpowie seminarium: „Czy można w praktyce „wykorzystać” nietoperze?

06.03.2013 – „Nowa ustawa o nasiennictwie i GMO”

Prelegent: Adam Kapler

Celebryci protestują, profesorowie szaleją, cała Polska debatuje o nowej ustawie, GMO i zdrowej żywności. Czy grozi nam dzień tryfidów? Co nam daje genetyka? Czego dotyczy nowa ustawa? Czym różni się hodowla w potocznym tego słowa znaczeniu od hodowli w sensie naukowo-technicznym i prawnym? Co by o nowych przepisach powiedział książę Karol? A co Richard Dawkins? Poziomy przepływ genów: ciekawostka naukowa czy realne zagrożenia dla zdrowia i gospodarki? Bać się, czy nie bać GMO?

20.02.2013 – „Jak robią ‚to’ zwierzęta?”

Prelegent: Paweł Pstrokoński

Seks. Z punktu widzenia ewolucji czynność, i związane z nią zabiegi, która ma celu zapewnić przetrwanie danego gatunku. Uprawia go wiele organizmów, ale skupimy się na tych nam najbliższych – zwierzętach. Ile trwa najdłuższa kopulacja? Czy seks może mnie rozsadzić? Plemnik gigant. Seks za jedzenie (nie daje Ci gwarancji wierności!). Masturbacja u zwierząt. Te i kilka innych przypadków omówię i przestawię Wam w oparciu o książkę Olivii Judson pt. „Porady seksualne dr Tatiany” (tak w ogóle polecam!). Dowiecie się z niej – mniej więcej – jak szczwanym lisem jest ewolucja i jak uposaża ona zwierzęta w szereg czy to cech czy zdolności zapewniających im przetrwanie; słowem – biologia ewolucyjna seksu. Prezentacja będzie ponadto okraszona paroma filmikami obrazującymi akty płciowe, i nie tylko, zwierząt (!).

10.12.2012 – „Wpadki biodegradacji”

Prelegentka: Katarzyna Czajkowska

Pomysł biodegradacji zyskał w ostatnich czasach ogromną popularność i zdobył wielu zwolenników wierzących, że uratuje nas ona od zatonięcia w morzu śmieci. Jak to zwykle bywa, efekty wprowadzenia w życie nowej idei nie są niestety zgodne z założeniami. Tradycyjne wysypiska śmieci nie są przystosowane do składowania na nich biodegradowalnych odpadów, co skutkuje wysoką emisją metanu, potęgując efekt cieplarniany. Oksybiodegradacja powoduje wprowadzanie do środowiska metali ciężkich, a wyniki wielu badań laboratoryjnych często nie odpowiadają efektom otrzymywanym w środowisku. Jak metodami inżynierii genetycznej sprawić, by rośliny same produkowały zielony plastik? Czy produkcja biodegradowalnego plastiku to rzeczywiście „zielony” proces? Czy biodegradacja zmniejszy popyt na zmywarki? Czy umili nam (i innym) nasz pobyt w grobie? Na te i inne pytania odpowiem w swojej prezentacji o WPADKACH BIODEGRADACJI.

22.11.2012 – „Modele umysłowe, mapy i butelki PET”

Prelegent: Jan Rusek

Struktury wiedzy dotyczące przedmiotów codziennego użytku są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem modalności, jak i zmienności w czasie. Struktury te tworzą modele umysłowe, obejmujące wiedzę dotyczącą określonych sfer czy sytuacji. Posiadanie lub nieposiadanie określonych wyobrażeń, a także dostrzeganie pewnych zależności pomiędzy nimi a innymi zmiennymi istniejącymi w otaczającym nas świecie, kreuje nasze zachowania wobec tych przedmiotów, a więc wpływa pośrednio na funkcjonowanie systemu nie ograniczając się do dysponującej tymi wyobrażeniami jednostki. W obliczu braku opracowań na temat modeli umysłowych Polaków dotyczących środowiska naturalnego, zaprojektowano i przeprowadzono badanie przy zastosowaniu metodologii map poznawczych. Przedstawienie płynących z badania wniosków na temat wyobrażeń o butelkach z PET jest celem prezentacji.

8.11.2012 – „Do czego służą porosty, czyli o „innych” skalach porostowych…”

Prelegentka: Katarzyna Topolska

Porosty kojarzone są przede wszystkim z wykorzystywaniem skali lichenologicznej do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza. Stanowią jednak ciekawy obiekt badawczy również ze względu na nie do końca jasny charakter zależności między komponentami, szereg funkcji jakie pełnią w ekosystemach lądowych, czy też specyficzną morfologię. Co jeszcze wiadomo o porostach, a co wciąż pozostaje zagadką oraz do czego jeszcze mogą być przydatne? Na te pytania postaram się odpowiedzieć przedstawiając wyniki swojej pracy licencjackiej, która dotyczyła porostów epifitycznych w Kampinoskim Parku Narodowym.

11.10.2012 – „Czy rozmiar ma znaczenie?” Biologia zapylania chronionego gatunku – szachownicy kostkowatej

Prelegentka: mgr Katarzyna Roguz

Zoogamia, czyli proces przeniesienia ziaren pyłku na znamię słupka za pośrednictwem zwierząt, jest zjawiskiem powszechnie występującym praktycznie we wszystkich ekosystemach lądowych świata. Zapylanie jest również jedną z kluczowych funkcji ekosystemu. Mutualistyczne zależności łączące rośliny i ich zapylaczy, głównie owady, choć także ptaki, ssaki, a nawet gady, tworzą skomplikowane sieci skupiające dziesiątki, czasem setki gatunków. Zapylacze, świadcząc swoje usługi roślinom, stanowią kluczowy komponent bioróżnorodności. Zapylanie, które jest pozornie prostą zależnością pomiędzy roślinami i zwierzętami, w istocie jest bardzo niejednorodnym procesem o kluczowym znaczeniu. Poznanie systemów zapylania w przypadku roślin ginących i zagrożonych wydaje się być czynnikiem warunkującym podjęcie odpowiednich form ich ochrony. Zaskakującym jest więc, że dla większości tych gatunków brak jest danych dotyczących tak istotnych w tym przypadku procesów rozmnażania generatywnego, z którymi wiąże się proces zapylania. W trakcie seminarium przedstawię badania, których celem było poznanie zapylaczy krytycznie zagrożonego we florze polskiej gatunku Fritillaria meleagris w warunkach ex-situ.