SKOŚ UW działa przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Znajdź nas na FB

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszego oficjalnego profilu na Facebook.

www.facebook.com/skos.uw

2013/2014

05.05.2014 – „Niesamowity świat sów”

Prelegent: Paweł Pstrokoński

Sowy jako zwierzęta nocne od zawsze ciekawiły człowieka. Były symbolem mądrości choć z czasem kult „mądrej sowy” zmienił bardzo swą postać, a liczba sów zaczęła maleć… Kilka cech sprawia, że sowy to wyjątkowe zwierzęta – doskonały słuch, wzrok i bezszelestny lot. Wszystko to spięte razem czyni z sowy zabójczynie idealne (nawet z sóweczki, nie dajmy się zwieść rozmiarom). Bo do tego zostały stworzone – by zabijać. A czynią to w porze wyjątkowej – w nocy.
Skąd wzięły się sowy? Dzięki czemu latają bezszelestnie? Jakie w dotyku jest pióro sowy? Skąd wzięła się łacińska nazwa pójdźki? To tylko kilka pytań, na które w trakcie seminarium odpowiedział prelegent.

07.04.2014 – „Fauna gór Darling (Australia Zachodnia)”

Prelegent: Oskar Wiśniewski

Australia jest kontynentem niezwykłym z punktu widzenia ekologii. Długotrwała izolacja tego obszaru spowodowała, że występująca tu flora i fauna są unikalne w skali świata (większość gatunków to endemity). Tylko tam możemy spotkać papużki faliste, które latają niczym parkowe wróble, wszechobecne kangury oraz leniwe koale. Nie można zapominać o setkach gatunków płazów, gadów, ryb i bezkręgowców, które są tak odmienne od znanych nam rodzimych gatunków. Seminarium poświęcone będzie faunie i florze występującej w górach Darling, położonych w pobliżu pachnącego miętą miasta Perth w stanie Australia Zachodnia.

17.03.2014 – „50 lecie wyspy Surtsey”

Prelegentki: Natalia Bojarowska, Katarzyna Lach i Ewa Czyż

14 listopada 2013 minęło pięćdziesiąt lat od wynurzenia się spod powierzchni wody wyspy Surtsey – jednej z wysp Archipelagu Vestmannaeyjar leżącego na południe od Islandii. Wyspa ta jest traktowana jako naturalne laboratorium  możliwa jest tam obserwacja procesów geologicznych, geomorfologicznych oraz ekologicznych na lądzie od początku jego powstania. Stwarza to możliwość lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania ekosystemów podobnych oraz na pozór zupełnie odmiennych, takich jak planeta Mars. Dzięki tej wyspie możliwe stało się m.in. podważenie klasycznych modeli biogeografii wysp oraz stworzenie łazika marsjańskiego.

10.03.2014 – „Podsumowanie sowiego projektu SKOŚ”

Prelegent: Mateusz Kałabun

W trakcie seminarium zaprezentowano i omówiono wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu naszego koła naukowego, który koncentrował się na inwentaryzacji sów rejonie Pogórza Przemyskiego. Przedstawiono też biologię i ekologię wybranych gatunków sów, jak również sposoby ich ochrony.

12.12.2013 – „Aligator amerykański”

Prelegent: Oskar Wiśniewski

Aligator amerykański (Alligator mississippiensis) to gad będący jednym z największych przedstawicieli rodziny aligatorowatych (Aligatoridae). Terenem jego występowania są południowo-wschodnie stany USA. Charakteryzuje się on szeregiem bardzo ciekawych zachowań (rozrodczych, troficznych, ekologicznych etc.).
Na terenie Florydy (i nie tylko) bytuje on nierzadko w pobliżu ludzkich siedzib, będąc zmorą lokalnych mieszkańców. Z drugiej strony jest on nieodłącznym elementem namorzynowego krajobrazu tamtych rejonów i objęty jest specjalnym programem ochrony gatunkowej. Prelekcja będzie poświęcona biologii i ekologii aligatora amerykańskiego oraz jego roli w społeczeństwie na przykładzie obserwacji prowadzonych na obszarze metropolitalnym Jacksonville (północna część stanu Floryda).

05.12.2013 – „Pasywne systemy bioremediacji”

Prelegent: dr Łukasz Drewniak (Pracowni Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii UW)

Na spotkaniu omówiono problem skażeń związkami arsenu oraz propozycję biotechnologii usuwania arsenu.

28.11.2013 – „Grus grus, czyli żuraw – rezydent mokradeł”

Prelegent: mgr Paweł Pstrokoński

Grus grus to mniej popularna, łacińska nazwa żurawia – jedynego przedstawiciela rodziny Gruidae w Polsce. Mimo, iż jest to gatunek migrujący to spędza z nami znaczną część roku. A dokąd wybiera się na zimę, jaką trasę wybiera, z kim pokonuje te podróż – sam, z kolegami i koleżankami, a może ze swoimi rodzicami? To jedynie garstka pytań, na które znajdziemy odpowiedź w trakcie prelekcji poświęconej temu dostojnemu rezydentowi mokradeł.
Nie wszyscy zdają sobie chyba sprawę z tego, że żuraw – ten polski – ma się coraz lepiej. I nie chodzi tu o samopoczucie (kto odważy się zapytać tak szacownego ptaka o jego samopoczucie), ale o liczebność. Niestety nie możemy powiedzieć tego o kuzynach „naszego” żurawia w inny rejonach świata. Żuraw – ptak majestatyczny, pełen emocji, ale i szyku, także taneczny. Wydając klangor żegna się z nami, ale również wita z pobratymcami (których nie zawsze lubi). Choć żurawie opuściły nas nie tak dawno temu, a te pierwsze nawiedzą zachodnią Polskę dopiero (już?) w lutym, warto powiedzieć słów kilka o tym jakże ciekawym mieszkańcu podmokłych olsów (wszak sam tego, w swym imieniu, nie uczyni).

21.11.2013 – „Sposoby ochrony ptakow”

Prelegent: Marek Strojnowski

Ptaki w wielu kulturach są symbolem wolności i szczęścia. Wszechobecne a jednocześnie często zagrożone, nawet te pospolite gatunki. Jakie są metody ich ochrony, na czym polegają oraz skąd brać na to pieniądze? Odpowiedzi na te oraz inne pytania będziecie mogli usłyszeć na seminarium SKOŚ.

07.11.2013 – „Myrmekofauna Warszawy i Mazowsza”

Prelegent: mgr Paweł Mazurkiewicz

W niniejszej prezentacji przedstawię pokrótce zróżnicowanie gatunkowe mrówek występujących na terenie Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem Bielan) oraz, szerzej, Mazowsza. Oczywiście, nie zabraknie też garści informacji o ich użyteczności w ekosystemie, tak naturalnym jak i ruderalnym, oraz paradoksów związanych z ich ochroną.