SKOŚ UW działa przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Znajdź nas na FB

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszego oficjalnego profilu na Facebook.

www.facebook.com/skos.uw

2012/2013

Studencki Obóz Botaniczny (3-11.08.2013)

Studenckie Koło Ochrony Środowiska UW wraz ze Studenckim Kołem Naukowym MSOŚ, Kołem Naukowym Geobotaniki UW oraz Centrum Ochrony Mokradeł zorganizowali kolejny edukacyjno-badawczy Studencki Obóz Botaniczny. Obóz odbył się w dniach 3-11 sierpnia 2013, w Puszczy Boreckiej. Uczestnicy obozu zinwentaryzowali flory puszczańskich rezerwatów Borki i Lipowy Jar, a poza tym zwiedzili wiele innych, cennych przyrodniczo oraz krajobrazowo miejsc.

DSC00477 DSC00480DSC00512DSC00571DSC00608DSC00665
autor zdjęć: Marek Strojnowski

Akcja ochrony czynnej w KPN (27.04.2013)

Po raz kolejny zakasaliśmy rękawy i udaliśmy się do Kampinoskiego Parku Narodowego by chronić polską przyrodę. Kontynuowaliśmy usuwanie inwazyjnego gatunku – czeremchy amerykańskiej, ze stanowiska piaskowca trawiastego (Arenaria graminifolia Schrad.).

DSCF9718DSCF9730DSCF9732DSCN8865 DSCN8869DSCN8872DSCN8910DSCN8913

autorzy zdjęć: Mateusz Kałabun i Olga Bemowska

Ochrona czynna nieleśnych siedlisk Pojezierza Sejneńskiego (19.04 – 23.04.2013)

Członkowie SKOŚ po raz kolejny pomogli w ochronie polskiej przyrody i wzięli udział w kolejnej akcji ochrony czynnej, tym razem nieleśnych siedlisk Pojezierza Sejneńskiego. Akcję zorganizował m.in. CMok, Ptaki Polskie i OTOP.

Murawy w Berżnikach to najcenniejszy kompleks ciepłolubnych muraw w pojeziernym krajobrazie północno-wschodniej Polski, najobfitsze w Polsce stanowisko sasanki łąkowej i miejsce występowania wielu innych zagrożonych gatunków roślin, w tym m.in. ostrołódki kosmatej, marzanki barwierskiej, naradki północnej, leńca bezpodkwiatkowego, sasanki otwartej i zawilca wielkokwiatowego. Dzięki wieloletnim staraniom CMok i zaprzyjaźnionych organizacji teren ten nie został zalesiony, udało się powstrzymać nielegalne wydobycie piasku i żwiru, a przede wszystkim stowarzyszenie Ptaki Polskie wykupiło hektarową działkę, na której wolontariusze pomagali przywrócić cenne przyrodniczo murawy. Na skutek braku wypasu znaczna ich część zarosła nalotem drzew (gł. sosny, a także m.in. inwazyjnej czeremchy późnej), malinami i wysokimi bylinami, w tym inwazyjnym łubinem. W zeszłym roku Ptaki Polskie usunęły większość młodych drzewek i krzewów, a jesienią wolontariusze z CMok!, OTOP, Bociana i Studenckiego Koła Ochrony Środowiska UW uprzątnęli znaczną część terenu, usunęli czeremchę, wygrabili część igliwia i fragmentarycznie wykosili teren”.

Tej wiosny wolontariusze zakasali rękawy i przystąpili do dalszych prac porządkowych.

DSCN8437DSCN8468DSCN8599DSCN8607
DSCN8611DSCN8636DSCN8661DSCN8678
DSCN8689DSCN8735OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

autorzy zdjęć: Mateusz Kałabun i Anna Szczepaniuk

Projekt płazowy (kwiecień – maj 2013)

W kwietniu i maju SKOŚ wraz z Kołem Naukowym Biologii Ewolucyjnej oraz Kołem Naukowym Genetyki i Epigenetyki bierze udział w „Projekcie płazowym”.

Celem projektu jest zbadanie różnorodności genetycznej, poziomu inbredu i migracji płazów w środowisku miejskim Warszawy. Badanym gatunkiem jest ropucha zielona (Bufo viridis), której szczególnie odpowiadają warunki sztucznych zbiorników miejskich.

Płazy to stosunkowo mało mobilna grupa kręgowców, szczególnie wrażliwa na takie antropogeniczne zakłócenia środowiska, zwłaszcza ruch samochodowy. Mimo to niektóre gatunki radzą sobie zupełnie dobrze w bardzo nienaturalnym środowisku, o czym świadczy obecność kijanek nawet w całkiem zabetonowanych parkowych stawikach czy fontannach. Pytanie tylko, czy są to rzeczywiście trwałe populacje, oraz czy i jak zachodzi między nimi wymiana genów. Pierwszym krokiem w celu zbadania tego zagadnienia mogą być badania z genetyki populacji.

Zadaniem członków i sympatyków SKOŚ, którzy pomagają w projekcie jest pobieranie próbek skrzeku.

DSCF9603DSCF9608DSC08642DSCF9618

DSC08645DSCF9628DSC08651DSCF9627

DSCF9646

autorzy zdjęć: Olga Bemowska i Marek Strojnowski

„Sóweczkowy” projekt na Pogórzu Przemyskim (marzec – kwiecień 2013)

W marca i kwietniu będziemy realizować badania w ramach projektu „sóweczkowego”, którego tematem jest „Ocena stanu populacji sów na terenie obszaru NATURA 2000 Pogórze Przemyskie”.

Poniżej kilka zdjęć z tego pięknego obszaru.

DSCN0537DSCN0619DSCN0651DSCN0803 DSCN0845DSCN0865DSCN0867DSCN0946
DSCN8006
DSCN8077DSCN8086DSCN8099
DSCN8145DSCN8170DSCN8184DSCN8213
DSCN8221DSCN8234DSCF9358DSCF9381
DSCF9404DSCN7812DSCN7848DSCF9413
SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC
SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC
autorzy zdjęć: Paweł Mazurkiewicz, Mateusz Kałabun, Olga Bemowska

Zimowa wycieczka ornitologiczna nad Wisłę (17.02.2013)

Prawie równy rok upłyną od czasu kiedy po raz pierwszy SKOŚ pojawiło się nad Wisłą z lornetkami, lunetą i chęciami. Tym razem, podczas trwania drugiej wycieczki ornitologicznej, zima również dopisała i pokazała na co ją stać (choć nie było tak mroźno jak rok temu). Szkoda niestety, że nie „moc” zimy nie przełożyła się na liczbę ptaków. Gatunkowo nie wypadliśmy całkiem źle – zaobserwowaliśmy 35 gatunków (lista poniżej), za to liczebnie nie było już tak uroczo. Spacer odbył się na 523-528 kilometrze rzeki. Największe wrażenie, poza ptakami, zrobiły na nas masy lodu, które rzeka powyrzucała na brzegi (momentami zdawało się, że patrzy się na betonowe fragmenty). Do zobaczenia za rok, w lutym!

Lista gatunkowa:

Łabędź niemy, Krzyżówka, Ogorzałka, Czernica, Gągoł, Nurogęś, Kormoran, Myszołów, Bielik, Śmieszka, Mewa siwa, Larus argentatus sesnu lato, Gołąb miejski, Dzięciołek, Dzięcioł duży, Dzięcioł czarny, Kos, Kwiczoł, Modraszka, Bogatka, Kowalik, Pełzacz leśny, Sójka, Sroka, Kawka, Gawron, Wrona, Mazurek, Zięba, Dzwoniec, Szczygieł, Czyż, Gil, Grubodziób, Trznadel.

DSC_0012DSC_0024DSC_0083IMGP4395 IMGP4375IMGP4344IMGP4324aIMGP4202 IMGP4198IMGP4151

autor zdjęć: Jan Rapczyński

Wykaszanie w KPN (08.12.2012)

Druga akcja ochrony czynnej w Kampinoskim Parku Narodowym. Tym razem zajęliśmy się ochroną obszaru, gdzie swoje stanowisko mają m.in. dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia (L.) Besser), leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum Hayne) i lepnica zielonawa (Silene chlorantha).

autorzy zdjęć: Olga Bemowska i Marek Strojnowski

„Sóweczkowy” projekt na Pogórzu Przemyskim – wyjazd rekonesansowy
(30.11. – 02.12.2012)

Tematem naszego projektu jest „Ocena stanu populacji sów na terenie obszaru NATURA 2000 Pogórze Przemyskie”. Rejon, gdzie realizujemy projekt obfituje w wiele atrakcyjnych miejsc pod względem przyrodniczym, kulturowym i historycznym. Aby zrozumieć jak tak duży kompleks leśny uchował się do naszych czasów musimy zagłębić się w historię tamtych rejonów. W okresie powojennym działał tam ośrodek w Arłamowie, będący rezydencją PRL-owskich dygnitarzy. Cały okoliczny teren był zamknięty dla zwykłych obywateli. Znaczna część pierwotnie występującej tam bioróżnorodności zachowała się w dobrym stanie, pomimo licznych polowań, które urządzali ówcześni rządzący.

Podczas pierwszego wyjazdu odwiedziliśmy Dolinę Niemiecką z przepływającym przez nią Potokiem Kamionka. Zobaczyliśmy, że istnieje tam wiele cennych przyrodniczo elementów, które mamy nadzieję lepiej poznać.

Udało nam się trochę „poptasić” i „pobotanizować”. Zaobserwowaliśmy m.in. takie gatunki ptaków jak: myszołów, jemiołuszka, dzwoniec, trznadel, srokosz. Zaś z najciekawszych okazów botanicznych należy wymienić: bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis) oraz pogranicznik płucnik (Lobaria pulmonaria).

Już niedługo znów odwiedzimy tamte rejony.

autor zdjęć: Mateusz Kałabun

Wykaszanie czeremchy amerykańskiej w KPN (10.11.2012)

Całkiem niedawno, bo na początku listopada, odbyła się akcja czynnej ochrony obszaru w Kampinoskim Parku Narodowym. Usunęliśmy inwazyjny gatunek – czeremchę amerykańską, która zagnieździła się na stanowisku piaskowca trawiastego (wpisanego do polskiej czerwonej księgi roślin). Na stanowisku stwierdzono również obecność m.in. sasanki łąkowej, goździka piaskowego, czy lepnicy wąskopłatkowej. Nie spoczniemy oczywiście na laurach planujemy dalszą współpracę z Kampinoskim Parkiem Narodowym :-) .

autorki zdjęć: Olga Bemowska i Kasia Topolska

Wykaszanie murawy Mierzwice (20.10.2012)

W nowym roku akademickim odbyła się kolejna akcja ochrony czynnej (zorganizowana przez Centrum Ochrony Mokradeł) tym razem rezerwatu Mierzwice (podlaski przełom Bugu). Oczywiście Studenckiego Koła Ochrony Środowiska nie mogło tam zabraknąć :-) ! Mierzwice to świeżo utworzony rezerwat roślinności kserotermicznej. Rosną tam takie perełki, jak: goryczka krzyżowa, zawilec wielkokwiatowy, buławnik czerwony, leniec bezpodkwiatkowy, pluskwica europejska, czy okrzyn łąkowy. Aby chronić ten obszar przed zarośnięciem potrzebna jest pomoc wolontariuszy takich jak my!

autorzy zdjęć: Mateusz Kałabun, Olga Bemowska, Monika Makuch, dr Paweł Pawlikowski