SKOŚ UW działa przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Znajdź nas na FB

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszego oficjalnego profilu na Facebook.

www.facebook.com/skos.uw

Polecane strony

Energia jądrowa:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
http://www.ncbj.gov.pl/

Państwowa Agencja Atomistyki
http://www.paa.gov.pl

Energetyka Jądrowa
http://atom.edu.pl/

Fundacja FORUM ATOMOWE
http://www.forumatomowe.org/

 

Instytuty Badawcze:

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
http://www.pth.home.pl/portal/

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
http://www.pth.home.pl/Oddzial_wawa/portal/index.php/

Fokarium – Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
http://www.fokarium.pl

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
http://www.ios.edu.pl

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
http://www.ietu.katowice.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
http://www.imgw.pl/index.php

Instytut Ochrony Przyrody PAN:
http://www.iop.krakow.pl

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
http://www.miiz.waw.pl/pl

Centrum Badań Ekologicznych PAN
http://www.cbe-pan.pl

Arctowski – Stacja PAN w Antarktyce
http://www.arctowski.pl/?p=2

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie
http://www.ogrod-powsin.pl

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.ogrod.uw.edu.pl

Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski:
http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce

System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce:
http://biodiv.mos.gov.pl

 

Organy administracji rządowej i jednostki organizacyjne:

Centrum Informacji o Środowisku
http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/home/index.html

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
http://www.kashue.pl/index.php

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
http://www.gios.gov.pl/

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
http://www.gdos.gov.pl/

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych
http://www.gios.gov.pl/siedliska/

Natura 2000
http://natura2000.gdos.gov.pl

LIFE Program – Strona unijnego programu ochrony przyrody LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
http://www.ckps.pl/

Fundusze Norweskie i EOG
http://www.eog.gov.pl/

System EMAS w Polsce
http://emas.ekoportal.pl/?page=glowna

 

Światowa ochrona środowiska – konwencje i organizacje:

European Environment Agency – Europejska Agencja Środowiska
http://www.eea.europa.eu/

Goldman Environmental Prize – „Ekologiczny Nobel”
http://www.goldmanprize.org/

International Union for Conservation of Nature (IUCN) – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
http://www.iucn.org/

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) – Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, Konwencja Waszyngtońska
http://www.cites.org/

Ramsar Convention on Wetlands – Konwencja ramsarska
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_0/

Convention on Biological Diversity (CBD) – Konwencja o różnorodności biologicznej
http://www.cbd.int

Internation Plant Protection Convention (IPPC) – Międzynarodowa Konwencja dotycząca Ochrony Roślin
http://www.ippc.int/

United Nations Environmental Programme (UNEP) – Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
http://www.unep.org/

 

Filmy przyrodnicze:

BBC Earth
http://bbcearth.com/

Dzika Polska
http://www.tvp.pl/wiedza/przyroda/dzika-polska/wideo

 

Zwierzęta:

Ważki Polski
http://www.wazki.pl/index.html

Motyle Europy
http://www.lepidoptera.pl/start.php

Zawisaki Polski
http://motyle.info/zawisaki/przeglad.php?zmien=pl

Płazy i Gady Polski
http://www.biol.uni.wroc.pl/herp/

Żubry Zachodniopomorskie
http://www.zubry.org

Carpathian Brown Bear Project
http://www.carpathianbear.pl/

Nietoperze Polski
http://www.nietoperze.pl

Internetowy Atlas Ptaków
http://bird-watching.pl/

Internetowa Encyklopedia ptaków
http:/www.ptaki.info/

 

Fundacje i stowarzyszenia:

Bat Conservation Trust – Brytyjskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
http://www.bats.org.uk/

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA:
http://www.salamandra.org.pl

TRYTON | Towarzystwo Ochrony Herpetofauny
http://www.tryton.waw.pl/index.php

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków:
http://www.stop.eko.org.pl/

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków:
http://www.otop.org.pl

Ptaki Polskie:
http://www.ptakipolskie.pl

Wilk – Stowarzyszenie dla natury:
http://www.polskiwilk.org.pl

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
http://www.bocian.org.pl/

Centrum Ochrony Mokradeł
http://bagna.pl/

Klub Przyrodników
http://www.kp.org.pl/

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
http://www.dziedzictwoprzyrodnicze.pl/

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
http://pronatura.org.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
http://www.fwie.eco.pl/

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
http://www.ekoedu.uw.edu.pl/index.php

Fundacja Ja Wisła
http://www.jawisla.pl/

Fundacja Ekorozwoju
http://www.eko.wroc.pl/

Fundacja Nasza Ziemia
http://www.naszaziemia.pl/

Fundacja Zielone Płuca Polski
http://fzpp.pl

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
http://www.zrodla.org/glowna/

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
http://pracownia.org.pl

Stowarzyszenie człowiek i przyroda
http://czlowiekiprzyroda.eu/Default.aspx

 

Blogi:

Blog Dr hab. Stanisława Czachorowskiego prof. UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii
http:/czachorowski.blox.pl/html

Blog informacyjny dotyczący nauki w Polsce
http://zmihor.blogspot.com/

Nocny łowca – blog o nietoperzach
http://nocnylowca.blogspot.com/

Blog o gadach
http://bborczyk.wordpress.com/

Blog o ptakach
http://plamkamazurka.blox.pl/html

Blog o Puszczy Kampinoskiej
http://wkampinosie.blox.pl/html

Blog o Puszczy Kampinoskiej
http://mojapuszcza.blog.pl/

 

Kampanie i projekty:

Ssaki Bałtyckie
http://www.ssakibaltyckie.wwf.pl/#home

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

Parki narodowe w Polsce
http://www.parkinarodowe.edu.pl/intro.html/

Portal o programie Natura 2000 w Polsce
http://www.natura2000.fwie.pl/

Program ochrony podkowca małego w Polsce
http://podkowiec.pronatura.org.pl/

Życie a klimat
http:/www.zycieaklimat.edu.pl/strona_glowna

Chrońmy klimat – portal na temat zmian klimatu
http://www.chronmyklimat.pl

Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr)
http://www.kampania-ograniczanieszkod.pl

Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk (Projekt LIFE+)
http://www.bestpractice-life.pl

Wisła Warszawska (Projekt LIFE+)
http://wislawarszawska.pl/