SKOŚ UW działa przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Znajdź nas na FB

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszego oficjalnego profilu na Facebook.

www.facebook.com/skos.uw

O Kole

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (http://www.biol.uw.edu.pl/pl/) zainaugurowało działalność Studenckie Koło Ochrony Środowiska (http://www.rada.uw.edu.pl/baza.php?operacja=9). Zostało ono stworzone po to, aby zrzeszać studentów nie tylko ochrony środowiska, ale wszystkich, którym bliskie są szeroko pojęte idee ekologiczne i przyroda.

Spotkania Koła traktujemy jako forum do zdobywania nowej wiedzy bądź poszerzania już posiadanej; wymiany wiadomości i poglądów oraz prezentacji swoich pasji. Jak większość Kół na Wydziale Biologii, opieramy je obecnie na prelekcjach własnych członków oraz zaproszonych gości, mamy jednak nadzieję wyjść poza ten schemat i rozszerzyć ofertę o panele dyskusyjne.

Drugim, równie ważnym, aspektem działalności naszego Koła są „aktywności terenowe”. Pragniemy zaangażować nasze siły przede wszystkim w badania naukowe. Zakładamy nawiązanie współpracy naukowej z jednostkami prowadzącymi projekty ochrony określonych terenów, takich jak Parki Narodowe czy wybrane rezerwaty przyrody. Jako, że ochrony środowiska ciężko doświadczać w sali, planujemy także spotkania w terenie, organizowane w weekendy, obejmujące tak zróżnicowane zagadnienia, jak ochrona wód pitnych (wyjście do Filtrów), naukę rozpoznawania ptaków wodno-błotnych czy rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin torfowiskowych. Połącznie uroków życia studenckiego z nabywaniem umiejętności praktycznych i rozwojem naukowym może stać się niezapomnianym doświadczeniem, czego przykładem może być zorganizowany już wyjazd terenowy w okolice Puszczy Rominckiej, zimowe wyjście ornitologiczne nad kolektor Młociński czy pomoc w akcji wykaszania torfów Orońskich.

Statut SKOŚ UW:

Statut SKOŚ UW

 

Dołącz do nas już dziś!

Nowy plakat SKOŚ1