SKOŚ UW działa przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Znajdź nas na FB

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszego oficjalnego profilu na Facebook.

www.facebook.com/skos.uw

STUDENCKI OBÓZ BOTANICZNY 6-11 LIPCA 2014, Zelwa w Puszczy Augustowskiej

Studenckie Koło Ochrony Środowiska UW

(https://www.facebook.com/skos.uw
https://www.facebook.com/groups/skos.uw http://skos.biol.uw.edu.pl)
oraz Centrum Ochrony Mokradeł
(http://bagna.plhttps://www.facebook.com/pages/bagnapl/191610300869343) zapraszają na kolejny edukacyjno-badawczy obóz botaniczny, który odbędzie się tym razem w Puszczy Augustowskiej. Mile widziani są studenci wszystkich kierunków przyrodniczych, zarówno Wydziału Biologii, jak i MSOŚ oraz MISMaP.

W tym roku inwentaryzujemy florę puszczańskiego rezerwatu „Łempis”, odwiedzimy wiele innych cennych przyrodniczo lasów i torfowisk a także przeprowadzimy konkretne działania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Do tych ostatnich należy m.in. wypas owiec wrzosówek na murawach ciepłolubnych. Obóz jest doskonałą okazją do nauki rozpoznawania roślin, zrozumienia funkcjonowania cennych przyrodniczo ekosystemów oraz poznania metod ochrony zagrożonych gatunków i ich siedlisk.

Opiekunami naukowymi obozu są pracownicy i doktoranci Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW – Paweł Pawlikowski, Iwona Dembicz i Łukasz Kozub, a wspierać nas będzie Dan Wołkowycki z Politechniki Białostockiej.

Limit miejsc ograniczony – decyduje kolejność zgłoszeń. Wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Warunki w agroturystyce w Zelwie są następujące: ograniczona liczba miejsc na łóżkach, poza tym noclegi na karimatach na podłodze lub w namiocie, z dostępem do toalet, kuchni, sauny i jeziorem w bliskim sąsiedztwie. Oprócz śpiwora, zdecydowanie przydadzą się kalosze i ubranie przeciwdeszczowe.

Sekretariat obozu: (na te adresy prosimy kierować zgłoszenia): Magda Galus, Centrum Ochrony Mokradeł, e-mail: m.galus@bagna.pl , Paweł Pawlikowski, ZERiOŚ UW, e-mail:p.pawlikowski@uw.edu.pl

Wszystkich chętnych zapraszamy!